Κοντή ενημέρωση

Για σας. Αυτή η εβδομάδα στο κατασκήνωση ήταν εντάξει. Είπα με τον πατήρ Βενιαμίν, και μετά από την συζήτηση, νιώθω πιο αυτοδυναμικώς. Θα μην είμαι χαρούμενος στην νησί, αλλά μπορεί θα μην είμαι άκρως θυμωμένος.

Πρέπει θα κοιμηθώ τώρα, την αγία λειτουργία θα κάνουμε το πρωί.

🏠 Home
📯 Posts

📧 Email me!

caustic.talus.0q (at) icloud.com