Εμπά

Για σας, ω φίλοι

Δούλεψα σήμερα και ματαιώθηκα με το μέλλον (γιατί ματαιώνω με το παρόν). Μπορεί να είμαι μόνο φοβισμένος από το μέλλον.

Μισώ αυτόν. Θέλω να τον φύγει. Έχω τίποτα θα τον πω, εκτός ‘φύγε’. Δεν θέλω να γνωρίσω την οικογένεια του, και να μην πάω στην νησί του. Για την οικογένεια μου, θα πάω, αλλά όχι με χαρά.

Εμπά, πρέπει θα σβήσω την αγανάκτηση. Κάποια από αυτήν την αγανάκτηση ανακύπτει από την δικήν μου μοναξιά, ξέρω.

Η νέα δουλειά μου είναι καλά, λίγο βαρετή αλήθεια. Δεν είμαι συνηθισμένος να δουλέψω σε ένα γραφείο για όλα της μέρας, αλλά δεν έχω τίποτα να παραπονεθώ.

Just keep swimming!

🏠 Home
📯 Posts

📧 Email me!

caustic.talus.0q (at) icloud.com