amo? eble, eble

Ĉe la kongreso mi renkontis fraŭlinon, kaj kun sin mi retbabilis Instagrame. Ŝi loĝas en Eŭropo, do la horzonoj inter ni estas tre malsamaj. Mi pensas ke ŝi estas bela, tamen mi ne parolas bone sian lingvon. Mi provis lerni ĝin, kaj nun al mi la lingvo komprenta estas, sed sed sed

Okej, mi zorgas pri fantomoj – mi havas amikon kaj ŝi montris intereson je mi

Perhaps none of that makes any sense. I think honestly I'm concerned over nothing, though only God knows how these things work.

Mi ĉi-tion scias -- mi ŝin ŝatas, kaj mi volas plu paroli kun ŝi.

Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,
Helpo en mizeroj, rapide trovata.
Tial ni ne timas, eĉ se pereus la tero
Kaj la montoj falus en la internon de la maroj.
Bruu, bolu Liaj akvoj,
Tremu la montoj de ilia fiera ondado.
Estas rivero, kies torentoj ĝojigas la urbon de Dio,
La sanktan loĝejon de la Plejaltulo.
Dio estas en ĝia mezo, ĝi ne ŝanceliĝos;
Dio ĝin helpas en frua mateno.
Ekbruis popoloj, ekŝanceliĝis regnoj;
Li sonigis Sian voĉon, kaj la tero fandiĝis.
La Eternulo Cebaot estas kun ni;
Nia defendo estas la Dio de Jakob.
Iru, rigardu la farojn de la Eternulo,
Kiu faris detruojn sur la tero,
Kiu ĉesigas militojn ĝis la fino de la tero,
Rompas pafarkon, rompas ponardegon,
Forbruligas veturilojn per fajro.
Cedu, kaj sciu, ke Mi estas Dio;
Mi estas glora inter la popoloj, Mi estas glora sur la tero.
La Eternulo Cebaot estas kun ni;
Nia defendo estas la Dio de Jakob.

🏠 Home
📯 Posts

📧 Email me!

caustic.talus.0q (at) icloud.com